Salg og leverings betingelser

 
 
OPHAVSRET:
 
 
 
 
 
 
LEVERING:
 
 
BETALING:
 
EJENDOMS-
FORBEHOLD:
 
GYLDIG:
 
 
FORBEHOLD:
 
 
 
REKLAMATION:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANGLER:
 
 
 
 
 
 
RETURVARER:
Bielefeldt’s kølerservice Horsens Aps
Finlandsvej 1
DK 8700 Horsens
Telefon: +45 75625566
Telefax: +45 75625567
www.bielefeldts-ks.dk
 
AB fabrik
 
 
30 dage netto, derefter 2% pr. påbegyndt måned
Det leverede forbliver sælgers ejendom indtil
Betaling er fuldt ud erlagt.
 
Dette katalog er gældende fra 1. Januar 2013
og erstatter alle tidligere udsendte kataloger.
 
Bielefeldt’s kølerservice forbeholder sig ret til
ændringer i programmet uden forudgående varsel.
Der ydes 1 år reklamation på vore produkter fra faktura
Datoen.
 
Reklamationen dækker som følger:
Reparation eller ombytning af defekte dele.
Reklamation dækker IKKE eventuelle følgeomkost-
ninger i forbindelse med demontering/montering.
ligeledes dækker reklamation ikke, hvis det kan på-
vises at produktet har været anvendt ukorrekt
eller været udsat for unormale driftsbetingelser.
Ved returnering af et produkt skal medfølge nøj-
agtig beskrivelse af årsag samt hvornår varen er
købt.
Transportskader skal anmeldes straks ved varens
modtagelse.
 
Såfremt der er mangler ved det leverede, kan køber
Inden 8 dage efter levering, skrifteligt kræve udbedring
Eller omlevering efter sælgers valg.
Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt
arbejdsfortjæneste eller andet tab, forårsaget af fejl og
Mangler ved det solgte.
 
Såfremt en kunde ønsker at returnere kurante varer
Skal dette aftales på forhånd, ligesom varerne skal
returneres i original emballage. Fragtomkostninger
i forbindelse med en sådan returnering er for egen
regning
 
 
 
 
Officiel forhandler af COG i Skandinavien og Tyskland.